Obec Kladeruby nad Oslavou
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Vyhlášky SLABOZRACÍ
Doporučujeme: e-Rádce Zpravodaj Dětský den Zlatý erb Ples Hasiči Pouť WAP info
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Zastupitelstvo
Formuláře
Veřejné zakázky
Volby
Zpravodaj
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Zámeček
Babylon
Fotografie
obr HISTORIE
Historie
Mapy
Z kronik
Arch. fota
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Mládež
obr AKCE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr AKTUALITY
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr APLIKACE
e-Rádce Panorama
obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

Kraj Vysočina:

-dokumenty
-zprávy
-akce

Ostatní:

IDS
Ivančice
Senorady
Jižní Mor.
Vysočina
Brno
Třebíč
Diecéze

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr TECHNICKÉ

Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb

obr ODKAZY

vysocina mesta-obce epusa portal.gov.cz

COVID-19/Koronavirus - aktuální důležité informace
Vážení občané, v této sekci naleznete vždy nejaktuálnější informace týkající se zamezení šíření COVID-19 Důležité informace k opatření přijatých vládou naleznete také v sekci BEZPEČNOST, také v odkazu níže Aktuálně 27.3.2020 Vláda ČR zpřísnila dřívější opatření o omezení volného pohybu osob na veřejnosti. S platností od 25.3.2020 do 1.4.2020 mohou lidé chodit po veřejnosti maximálně ve dvojicích Výjimku tvoří: členové domácnosti výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti účast na pohřbu - Nařízením vlády jsou všichni občané povinni nosit na veřejnosti ústenku či jinou ochranu obličeje - Občanům nad 70 let je doporučeno po dobu trvání nouzového stavu zůstávat doma - Omezuje se provozní doba České pošty pobočka Mohelno- Pondělí - pátek od 8:00 - 11:00 hod. od 13:30 - 16:00 hod. klienti nad 65 let - obsluha vymezena od 8:00-9:00 hod. Pokud někdo ze seniorů potřebuje nutně vypomoct se zajištěním základních potřeb, kontaktujte prosím obecní úřad, případně na webové adrese https://koronavirus.jmk.cz/ (v odkazu níže) v sekci sociálních služeb naleznete odkaz na dobrovolnické organizace, které nabízí svoji pomoc. - ordinace Dr. Jedličky prosí o dodržování rozpisu ordinačních hodin následovně: 7.00-7:30 - pac. objednaní na odběry 7:30-10:00 - pacienti od 65 let a výše 10:00-12:00 - pacienti do 65let - na koho z občanů se dosud nedostala šitá látková rouška, které pro vás ochotně šijí senoradské švadlenky a maminky, může zavolat či zaslat textovou zprávu na tel. č. 601 601 291 (starostka). Pokusíme se vám doručit. Uveďte své jméno, číslo popisné a počet členů vaší domácnosti. Roušky jsou určeny k opakovanému použití. Je nutné je po použití vyvařit a vyžehlit. Pokud používáte roušky jednorázové, po použití je můžete zabalit do igelitového sáčku a vhodit do komunálního odpadu.
Obec Senorady

Rozpočtové opatření č.2
VYVĚŠENO DNE: 27.03.2020 SŇATO DNE:31.12.2020
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 26.03.2020
Medkramo s.r.o. ordinace praktického lékaře v Mohelně bude v týdnu od 30.března do 3. dubna otevřena v pondělí,úterý a čtvrtek od 7 - 12 hod. Prosíme o dodržování rozpisu: 7.00 - 7.30 hod pacienti na objednané odběry 7.30. - 10 hod. pacienti od 65 let a výše 10 - 12 hod. pacienti do 65 let Během této omezené ordinační doby budou ošetření pouze pacienti s akutními problémy!
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 24.03.2020
Od pondělí 23.3.2020 změna otevírací doby na poště Mohelno Pondělí - pátek od 8:00 - 11:00 hod. od 13:30 - 16:00 hod. klienti nad 65 let - obsluha vymezena od 8:00-9:00 hod.
Obec Senorady

Rouškujeme
Vážení občané, v této nelehké době se mezi námi našlo několik dobrovolnic z řad maminek a švadlenek, které ochotně přijaly výzvu k vyhotovení šitých roušek pro naše občany. Obětují tomu mnoho svého času a také materiálu na roušky. Počet roušek je bohužel omezený a stávalo se, že se jimi zásobovaly i projíždějící automobily. Pokud vám ještě roušky chybí pošlete textovou zprávu na číslo 601 601 291. Zadejte vaše jméno, číslo popisné a počet členů domácnosti.Roušky budeme dodávat do vyčerpání zásob. V případě přebytků budou tyto ponechány k rozebrání ve vestibulu KD. Děkuji všem dobrovolnicím za jejich ochotu a energii a přeji všem hodně sil a pevné zdraví v tomto náročném období. Dana Prušková
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 20.03.2020
Vážení spoluobčané, nacházíme se v době, kdy celá naše země bojuje s epidemií. Přesto, že v naší malé obci nemusí být znát, že se něco závažného děje, apeluji na vás, aby jste dodržovali nařízení vlády a při pohybu venku měli zakrytá ústa i nos. - seniorům nad 65 let je vyhrazena doba pro nákupy mezi 7-9 hodinou ranní. Toto opatření nelze uplatnit v naší prodejně. - Česká pošta zavírá nejpozději v 16:00 hodin - od 23.3.2020 platí provoz IDS JMK podle jízdních řádů, platných o prázdninách - seniorům nad 70 let je doporučeno zůstávat doma - je zakázán volný pohyb osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, za rodinou či např. k zajištění základních životních potřeb - ordinace Dr. Jedličky prosí o dodržování rozpisu ordinačních hodin následovně: 7.00-7:30 - pac. objednaní na odběry 7:30-10:00 - pacienti od 65 let a výše 10:00-12:00 - pacienti do 65let - na koho z občanů se dosud nedostala šitá látková rouška, které pro vás ochotně šijí senoradské švadlenky a maminky, může zavolat či zaslat textovou zprávu na tel. č. 601 601 291 (starostka). Pokusíme se vám doručit během víkendu. Uveďte své jméno, číslo popisné a počet členů vaší domácnosti. Roušky jsou určeny k opakovanému použití. Je nutné je po použití vyvařit a vyžehlit. Pokud používáte roušky jednorázové, po použití je můžete zabalit do igelitového sáčku a vhodit do komunálního odpadu. - pokud by někdo z občanů byl nutně umístěn do karantény, či někdo ze seniorů potřeboval výpomoc se zajištěním základních potřeb může se obrátit na obecní úřad. Veškeré informace, týkající se tématu šíření nákazy a doporučených opatření naleznete na webových stránkách obce. Přeji nám všem mnoho sil v tomto nelehkém období a děkuji všem, kdo se jakkoli podílí na pomoci ostatním, za jejich úsilí.
Obec Senorady

Nařízení roušky
R O Z H O D N U T Í hejtmana Jihomoravského kraje Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest(roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt na území Jihomoravského kraje počínaje dnem 18. 3. 2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu, ukládám obcím Jihomoravského kraje vyhlášení tohoto opatření a informování veřejnosti všemi v místě obvyklými komunikačními prostředky (místní rozhlas, webové stránky apod.). Osoby jsou povinny pořídit se pokyny orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu. Odůvodnění Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášen krizový stav. 2 Poučení Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání. V případě nesplnění povinností stanovených tímto opatřením lze uložit pokutu dle ustanovení § 34 krizového zákona až do výše 20.000,- Kč. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 18. 03. 2020 v 18.00 hod. VYVĚŠENO DNE: 18.03.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Aktuální usnesení vlády ze dne 18.3.2020
VYVĚŠENO DNE: 18.03.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Důležité informace pro občany !
Kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru je s účinností do 24.března zakázán volný pohyb osob. Toto omezení se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Apelujeme na občany, kteří se v poslední době vrátili z rizikových oblastí, nebo byli s takovou osobou v kontaktu, aby striktně dodržovali domácí karanténu. Pokud jste povinni dodržovat karanténu, opravdu ji dodržujte... Je to jednoduché, pokud jste v karanténě, nesmíte opustit svůj byt či dům. Můžete tím ohrozit ostatní občany. Ze zkušeností z jiných měst však lidé v karanténě opouštějí domy především kvůli nákupům. Požádejte o pomoc své známé a příbuzné nebo využijte donáškové služby. Tuto službu zajišťuje např. OD Tesco Ivančice, služba je zpoplatněna. Nově je možné objednat dovoz denního menu z restaurace Mohelenský dvůr. (kontakt: +420 602 566 962 , mohelenskydvur@email.cz) Provozní doba prodejny potravin nebude omezena. Prosíme občany, aby se v prostoru prodejny a před ní zbytečně neshlukovali a snažili se dodržovat rozestupy dle nařízení vlády. Je doporučeno používat při kontaktu s jinými osobami roušku, případně namísto roušky použijte šátek, šálu. Ač se může toto opatření zdát „trapné“, jistě svědčí o odpovědném přístupu. Další opatření a doporučení vlády: Na veřejnosti zachovávat odstup od lidí nejméně dva metry Využít co nejvyšší možnou měrou práci na dálku Z hygienických důvodů používat přednostně bezkontaktní platební styk Je nařízeno omezit úřední hodiny na úřadech Termín pro daňová přiznání k dani z příjmu se odsouvá na 1. července Stavebniny a hobbymarkety budou přístupné jen pro živnostníky Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotnických prostředků Informační linky: Infolinka Min. zdravotnictví ke koronaviru 1212 Krajská hygienická stanice JMK: 773 768 994 (po-pá: 8:00-17:00) (SZÚ) Státní zdravotní ústav: 724 810 106 725 191 367 kraj: 800 129 921 (po-pá: 7:00-16:00)
Obec Senorady

Rozhodnutí - regulace dopravy
VYVĚŠENO DNE: 17.03.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Omezení ordinačních hodin Mohelno
Obec Senorady

Oznámení !!
Po dobu mimořádného opatření stanovuje Obec Senorady úřední hodiny pouze ve středu od 9.00 do 12.00 hodin. Žádáme Vás, abyste upřednostňovali telefonickou a e-mailovou komunikaci.Prosíme Vás o ohleduplnost, zodpovědnost a respektování vládního nařízení o omezení pohybu osob.
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 16.03.2020
omezení provozu na Městském úřadu Oslavany až do odvolání- pondělí a středa od 9.00 do 10.00 a od 15.00 do 17.00 hodin. Plicní ambulance v Ivančicích, MUDr.Zdeněk Havlíček, je od 16.3. do odvolání pro pacienty uzavřena z důvodu chybějících ochr.pomůcek. Elektronické recepty budou posílat od 7.30 do 12 h. Gynekologická ambulance MUDr.Žažová v Mohelně neordinuje od 17.3. do 27.3., v Náměšti pouze v úterý a čtvrtek od 7-12 hod.
Obec Senorady

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona Vláda I. zakazuje 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: – potravin, – výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, – pohonných hmot, – paliv, – hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, – lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, – malých domácích zvířat, – krmiva a dalších potřeb pro zvířata, – brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, – novin a časopisů, – tabákových výrobků, – služeb prádelen a čistíren, – prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně, 2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení, 3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199. Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.
Obec Senorady

Oznámení Římskokatolické farnosti Mohelno
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 13.03.2020
Z důvodu mimořádného opatření bude Základní škola v Mohelně do odvolání uzavřena. Žádáme rodiče i děti, aby sledovali webové stránky školy, na kterých budou uvedeny pokyny k domácí výuce žáků. Římskokatolická farnost Mohelno až do odvolání ruší všechny bohoslužby,modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze.Více informací na stránkách farnostmohelno.webnode.cz
Obec Senorady

Informace k vyhlášení nouzového stavu MŠMT
Obec Senorady

Vyhlášení nouzového stavu
VYVĚŠENO DNE: 12.03.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Mimořádné opatření - COVID-19
Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob. Popsaný zákaz se však nevztahuje na jednání zastupitelstva obce, neboť s výše uvedeného zásahu jsou vyloučeny schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení, které bude přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk, rubrika „aktuálně“. Další mimořádná opatření týkající se kroků po návratu z Italské republiky, zákazu návštěv zdravotnických zařízení, uzavření základních, středních a vysokých škol atd.
Obec Senorady

Rozpočtové opatření č.1/20
VYVĚŠENO DNE: 28.2.2020 SŇATO DNE:31.12.2020
Obec Senorady

Výstava Mikroregionu
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko Vás zve na akci VÝSTAVA MIKROREGIONU IVANČICKO.
Obec Senorady

Poskytování informací dle zákona č.106/199 Sb.
VYVĚŠENO DNE: 28.02.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Svazek obcí pro komunální služby Třebíč-zveřejnění informací
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních celků č.250/2000 Sb.§11 odst.2 a §39 odst.4,5,6 zveřejňujeme povinné informace VYVĚŠENO DNE: 28.02.2020 SŇATO DNE:17.3.2020
Obec Senorady

Ostatky 2020 - pozvánka
Pozvánka na ostatkovou zábavu Senorady 2020. - 29.2.2020 - od 20 hodin - sál kulturního domu Senorady - hudba Los Valos - vstupné 100 Kč
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 14.02.2020
Gynekologická ambulance MUDr.Žažová neordinuje od 17.2. do 21.2.2020 z důvodu dovolené.Možnost ošetření na gynekologii v nemocnici v Třebíči a Ivančicích.
Obec Senorady

Zápis z 14.zasedání zastupitelstva obce
VYVĚŠENO DNE: 14.02.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Zápis z 13.zasedání zastupitelstva obce
VYVĚŠENO DNE: 14.02.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Pozvání
Městské kulturní středisko Náměšť nad Oslavou představuje nový cyklus "Mikrofon pro tebe" a zve na seminář "STOP BOLESTI ZAD"
Obec Senorady

Mimořádné spuštění sirén
(ALL) MIMOŘÁDNÉ SPUŠTĚNÍ SIRÉN Hasičský záchranný sbor JmK informuje, že z důvodu uctění památky zesnulého předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery budou dne 3. 2. 2020 ve 12.00 hod. mimořádně spuštěny sirény jednotného systému varování. Půjde o nepřerušovaný tón sirény v délce 140 s bez doprovodného textu. Současně HZS JmK informuje, že se ruší pravidelná zkouška sirén dne 5. 2. 2020.
Obec Senorady

Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce
VYVĚŠENO DNE: 29.01.2020 SŇATO DNE: 6.2.2020
Obec Senorady

Obec Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou 36, 67575 Mohelno
telefon: 724 192 698 fax: 568 642 381
email: obec@kladerubynadoslavou.cz
podatelna: podatelna@kladerubynadoslavou.cz

Úřední hodiny:
Úterý - 14:00-18:00
Sobota - 16:00-18:00

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ:
obr ZOBRAZENÍ:
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci
WAP (info)
RSS kanál
obr NAPOSLEDY VLOŽENO:
Sdělení občanům Nákaza K..
Sdělení občanům Nákaza K..
Opatření obecné povahy..
Výkaz FIN 12/2019..
Návrh závěrečného účtu ES..
Rozpočtové opatření č. 9..
POHOTOVOST STOMATOLOGIE Ú..
Pozvánka na veřejné zased..
Rozhodnutí ..
Oznámení veřejnou vyhlášk..
obr AKUALITY (NEJNOVĚJŠÍ):
Pozvánka na XVII. Společe..
Folkové prázdniny Náměšť ..
Pozvánka na ples 2012..
Nová panoramata..
Pozvánka na ples 2010..
Pozvánka na ples 2009..
Program zahájení roku sva..
Boží tělo 2008..
Doktorka má dovolenou..
Tříkrálová sbírka 2008..
obr ANKETA:
Jak jste se dozvěděli o nových webových stránkách obce Kladeruby nad Oslavou?

Vyhledával/a jsem název obce pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 6289
Vyhledával/a jsem jiné klíčové slovo pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 4134
Kliknutím na odkaz z některé jiné webové stránky.
Počet hlasů: 4224
Odkaz na stránky jsem viděl/a na vizitce, plakátku, v novinách, ..
Počet hlasů: 4365
O stránce jsem se dozvěděl/a z doslechu.
Počet hlasů: 4103

obr PANORAMA:
Virtuální panoramatický snímek z obce Kladeruby nad Oslavou:

Virtuální panorama

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ:
Country zábava
obr V říjnu 2006 se konala v místním hostinci country zábava. Hudbou doprovázeli muzikanti z Mohelna. Zde vám přinášíme několik snímků z této akce: ..
obr NÁMĚŠŤSKO:
Obec Kladeruby nad Oslavou je členem mikroregionu Náměšťsko..

Web mikroregionu

obr Odkazy
Kraj Vysočina
Portál veřejné správy ČR
Město Náměšť nad Oslavou
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Senorady
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr RSS KANÁL
Pomocí čteček RSS kanálů můžete číst i aktuality z naší obce. Odkaz na validovaný RSS 2.0 kanál:

RSS kanál

©2006-2020 Obec Kladeruby nad Oslavou. Publikační systém a webdesign ©2006-2020 Miroslav Patočka